Język turecki i kultura Turcji to nasza pasja.

ABC Turcji
Przewodnik turysty
Mity i prawdy
Islam
Historia i ustrój
Geografia
Turystyka
Obyczaje
Kuchnia
Język
Muzyka
Folklor
Literatura
Sztuka
Filmy
Wiadomości
Galeria
O Polsce

Tłumaczenia


 

Biuro tłumaczeń Tureckie Klimaty oferuje usługi tłumaczeniowe następujących języków:

  • - Turecki
  • - Arabski
  • - Perski
  • - Hebrajski
  • - Kurdyjski
  • - Kazachski
  • - i inne (specjalizujemy się językach orientalnych, ale możemy też wykonać tłumaczenia innych języków)

 

Realizujemy następujące tłumaczenia ustne i pisemne:

  • - przysięgłe (uwierzytelnione)
  • - zwykłe
  • - specjalistyczne

 

Zapraszamy do bezpłatnej wyceny. Oferujemy zniżki dla stałych klientów i przy dłuższych tłumaczeniach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące tłumaczenia poszczególnych języków, takie jak cena, rodaj, zakres itp. znajdą Państwo na podstronach konkretnych języków. Poniżej przedstawiamy tylko informacje ogólne, wspólne dla wszystkich tłumaczeń.

 

Tłumaczenia pisemne:

Tłumaczenia pisemne realizowane są w Krakowie, jak również on-line (cała Polska, zagranica). W przypadku tłumaczeń przysięgłych możliwy jest tylko odbiór osobisty, listowny, lub za dopłatą kurierem.

 

Tłumaczenia ustne:

Tłumaczenia ustne wykonywane są w szczególności w Krakowie i okolicy. W przypadku tłumaczeń w innych miastach do stawek godzinowych należy doliczyć koszt i czas dojazdu oraz zakwaterowanie. Tłumaczenia ustne przysięgłe realizowane są w blokach 2-godzinnych (Kraków) lub 4-godzinnych (poza Krakowem) metodą konsekutywną lub tzw. „zdanie po zdaniu”.

 

Tłumaczenie przysięgłe:

Tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumaczacza przysięgłego. Pisemnemu tłumaczeniu przysięgłemu podlegają najczęściej dokumenty urzędowe: akt urodzenia, akt ślubu; akty notarialne, zaświadczenia, dokumenty tożsamości, prawo jazdy, dyplomy, wyciągi bankowe, umowy, dokumenty wymagane przez konsulat i inne urzędy itp. Strona rozliczeniowa pisemnego tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków ze spacjami. Ustnie tłumaczone są m.in. rozprawy w sądzie, zawarcie związku małżeńskiego, wizyta u notariusza, egzamin prawa jazdy itp.

 

Tłumaczenie zwykłe:

Tłumaczenie zwykłe to tłumaczenie, które nie wymaga uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Może to być np. korespondecja służbowa lub prywatna, tłumaczenia stron internetowych itp. Strona rozliczeniowa zawiera 1800 znaków ze spacjami.

 

Tłumaczenie specjalistyczne:

Tłumaczenie specjalistyczne to tłumaczenie zawierające branżową terminologię np. tłumaczenia techniczne, prawnicze, budowlane, medyczne itp. Strona rozliczeniowa zawiera 1800 znaków ze spacjami.

 

Zlecenie tłumaczenia:

Prosimy najpierw o kontakt mailowy lub telefon w celu uzgodnienia szczegółów tłumaczenia tj. język, rodzaj tłumaczenia (przysięgłe, zwykle, specjalistyczne; ustne, pisemne), termin, miejsce itp.

Przy tłumaczeniach pisemnych prosimy także o przesłanie tekstu do bezpłatnej wyceny. Wszystkie tłumaczenia są poufne. Następnie otrzymają Państwo informację, czy możemy zrealizować zlecenie, a jeśli będzie to możliwe, także koszt, termin i inne informacje. W przypadku akceptacji ustalonych warunków, prosimy o konieczne pisemne zlecenia tłumaczenia. W odpowiedzi prześlemy e-mailem potwierdzenie przyjęcia zlecenia.

 

Rezygnacja:

Klient ma prawo odstąpić od zleconego tłumaczenia. Jednak jeśli rezygnacja nastąpi po wykonaniu zlecenia w części lub w całości potrącona zostanie kwota proporcjonalna do części wykonania tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń ustnych, rezygnacja bez ponoszenia kosztów, musi nastąpić najpóźniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia realizacji tłumaczenia. Jeśli od realizacji zlecenia tłumaczenia musiałby odstąpić wykonawca (sytuacja losowa, choroba itp.) klient otrzyma całkowity zwrot poniesionych kosztów.

 

Płatność:

Należność za tłumaczenie można uregulować gotówką przy odbiorze lub przelewem (przedpłata 100%). W przypadku drugiej opcji tłumaczenie zostanie przesłane po zaksięgowaniu przelewu na naszym koncie lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu. Zlecając tłumaczenie ustne przedpłata 100% powinna być uregolowana najpóźniej 1 dzień przed terminem tłumaczenia. Nieuregulowanie w terminie należności może skutkować niewykonaniem zlecenia.

 

Odbiór:

Tłumaczenie można odebrać osobiście, mailowo (z wyjątkiem przysięgłych), pocztą lub za dopłatą kurierem. Termin odbioru osobistego – do ustalenia.

 

Zlecenie tłumaczenia oznacza akceptację powyższych zasad, jak i również zasad dotyczących danego języka.

counterliczniki