Türkçe ve Türk kültüru bizim tutkumuzdur.

Türkiye'nin ABC'si
Turistik kılavuz
Söylenti ve gerçekler
İslam dini
Tarih ve politika
Coğrafya
Turizm
Adetler
Mutfak
Dil
Müzik
Halk kültürü
Edebiyat
Sanat
Film
Haberler
Galeri
Polonya rehberi

Abonelik

Abone olmanızı öneriyoruz. Abonelik sayesinde firmamızın bütün yeniliklerinden haberdar olursunuz.

Regulamin świadczenia usługi "Newsletter"1. Wydawcą "Newsletter" jest Firma.


2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e–mail wysyłana jest przez firmę, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e–mail) zwana dalej "Newsletterem".


3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu, który za pośrednictwem formularza zapisze się na subskrypcję, podając swój adres e–mail i potwierdzi chęć otrzymywania informacji, poprzez aktywowanie linku zawartego w e–mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.


4. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e–mail użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy.


5. Zamówienie przez użytkownika Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe i promocyjne Partnerów serwisu.


6. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.


7. Każdy subskrybent "Newslettera" może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.


8. Adres e–mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.

counterliczniki